Babaeski Ticaret Borsası Başkanlığı

Tarihçe

Tarihçe

TARİHÇEMİZ
      Ticaret Borsaları, 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım-satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. 
         Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili Borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır.
         Borsalar Tîcari ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlıkça kurulur.
         Ülke, bölge ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere özel nitelikli Borsalar da kurulabilir. 
         Babaeski İlçemizde 1950 ve 1960 yıllarında borsa teşkilatına benzer ve Belediyece sevk ve idare edilen bir tahıl pazarı kurulmuş ve belli yıllar hizmet verildikten sonra günün ekonomik politikaları nedeniyle işlevini yitirmiştir.
       1981 yılında Ticaret Borsalarının mevzuatında köklü değişiklikler yapılmış ve daha önce Belediye mücavir alanı olan çalışma alanları İl Borsaları için İl Hudutları İlçe Borsalarının İlçe Hudutlarına genişletilmiştir. Bu mevzuat değişikliğinden sonra Babaeski İlçemizde daha önce Borsa olmadığından dolayı Kırklareli Ticaret Borsası çalışma alanı içine girdiğinden 1983 yılında Kırklareli Ticaret Borsası Babaeski İlçesinde bir şube açmıştır. Aynı yıllarda ilçemizde faaliyet gösteren Tüccar ve Sanayicimiz mustakil Borsa kurulması için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmuş ve fakat mevzuat müsait olmadığından girişimler sonuçsuz kalmıştır.
      1986 yılında İlçemizde Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuş olup, bu yıllarda da mustakil Borsa kurulması için uğraş verilmiş ve yine mevzuat müsait olmadığından sonuçsuz kalmıştır. 
      14.06.1995 tarihinde Belediye Başkanı Gündüz ONAT, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Birleşik Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanlığı,Ziraat Odası Başkanlığı, Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanlığı, Zahireci-Toptancı Afsun AKGÜN, Necmi APAK ve Kenan YIKILMAZ'ın imza altına aldığı; Babaeski ilçesinde mustakil bir Borsa kurulmasına ait bir dilekçe ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunmuştur.Bu başvuru Bakanlıkça incelenmiş olup, 21.09.1995 gün ve 24325 sayılı yazılarında 28.08.1995 gün ve 1995/67 sayılı onayı ile Kırklareli Ticaret Borsası'nın Babaeski İlçesi dışarıda kalacak şekilde çalışma alanlarını daraltması ve Babaeski İlçesinde mustakil bir Borsa kurulması Bakanlık makamının onayı ile uygun görülmüştür. 
     Kuruluşuna izin verilen Ticaret Borsasına Babaeski İlçesi dahilinde '' Ticaret Borsalarına dahil maddeler ve bu maddelerin alım ve satımlarının tescili hakkında yönetmelik'' hükümlerine göre bu maddelerin alım-satımı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin kayıt edilmeleri gerektiğinden bu maddelerin ticareti ile iştigal edenler arasında '' Ticaret Borsalarında mesleklerin gruplandırılmasında duyulacak esaslar hakkında yönetmelik'' hükümlerine göre de bir gruplandırma kurulu oluşturulması için İlçemiz Kaymakamı ZiyaÇOŞKUN'un Başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı neticesinde gruplandırma kuruluna Afsun AKGÜN(Zahireci-Toptancı.Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Cahit Faraz SEZER(Sanayici), Ertuğrul KURTPOLAT(Serbest Muhasebeci), Selehattin TÜREDİ(Sanayici.Ticaret ve Sanayi Odası Yöentim Kurul Üyesi), Kenan YIKILMAZ(Zahireci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurul Başkan Vekili.) seçilmişlerdir. 
     Seçilmiş olan gruplandırma kurulu Borsaya kaydı gerekenler arasında en az 7 (yedi) meslek grubu oluşturulamadığından yine aynı kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince kayıt olması gerekenler gruplara ayrılmadan 116 üye kaydı yapılmıştır. 
     Üye kayıtları tamamlandığında, ''Oda ve Borsalarda organ seçimleri hakkında Yönetmelik'' hükümlerine göre 28.10.1995 tarihinde Borsa Meclis üyeliği seçimi yapılmıştır. Yapılan seçimler neticesinde;
 
ADI SOYADI VEYA ÜNVANI ALDIĞI OY                              
ASİL ÜYELER                                                   
1- Şükrü ÇÖLGEÇEN 52
2- Tunç ŞİMŞEK 52
3- Chit Faraz SEZER 52
4- Fahrettin TAYLAN 52
5- Salahattin TÜREDİ 52
6- Erdal DURAN 52
7-Kenan YIKILMAZ 52
8-Adnan KALENDER 52
9-İ.Seyhun ÇORALI 52
10-Hikmet DENİZ 52
11-Sedat KARANFİL 52
12-Yunuz KAHRAMAN 52
13-Zafer YILMAZ 52
14-Adnan EREN 52
 YEDEK ÜYELER
1 Trakya Tarım Ürünleri Paz. Ltd.Şti. 52
2 Mehmet Sezer SAKINIR 52
3 Gündüz Alp EKER 52
4 İbrahim ÇÖLGEÇEN 52
5 İsmet PAZARCI 52
6 Celal YIKILMAZ 52
7 Dilaver AVCI 52
8 Kadir YÜCEL 52
9 Erol ÇELTİKÇİ& 52
10 Hüseyin BAŞ 52
11 Mehmet YORULMAZ 52
12 Dilaver TÜREL 52
13 Alaattin BAĞRIVATAN 52
14 Mustafa ÇAM 52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    seçilmişlerdir. Meclis üyeliklerine seçilen üyeler kendi aralarında 2 Kasım 1995 dahilinde Meclis Başkan ve Başkan Vekilliği seçimini yapmış olup, Meclis Başkanlığına Salahattin TÜREDİ başkan Vekilliğine de Şükrü ÇÖLGEÇEN seçilmişlerdir.
     Meclis Başkan ve Başkan vekili seçiminden sonra yine Meclis üyeleri yargı gözetiminde Yönetim Kurulu üyeliklerini ve Birlik delegesi seçimini yapmışlardır. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üyeliklerine ;
Tunç ŞİMŞEK 14 oy, Kenan YIKILMAZ 13 oy, Adnan KALENDER 10 oy, Cahit Faraz SEZER 10 oy, Sedat KARANFİL 9 oy ile Yönetim Kurulu üyeliklerine, Kenan YIKILMAZ 14 oy ile de Birlik delegeliğine seçilmişlerdir.
     Yönetim Kurulu üyelikleri seçimleri tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu üyelikleri kendi aralarında Başkan ve Başkan vekilliği için yapmış oldukları seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı Kenan YIKILMAZ, Başkan Vekilliğine de Cahit Faraz SEZER seçilmişlerdir.
     Borsanın tüm organ seçimleri tamamlandıktan sonra yapılan ilk Meclis toplantısında Borsayı Kanun, tüzük, Yönetmelik ve yine bu hükümler çerçevesinde alınacak Meclis ve Yönetim Kurulu kararlar doğrultusunda sevk ve idare edecek Genel Sekreterin ataması görüşülmüş olup, daha önce Kırklareli Ticaret Borsasında Babaeski Şube Müdürü görevini ifa eden ve Borsa kuruluş teknik işlemlerini realize eden Fahrettin ÖZÜN Genel Sekreterliğe atanmıştır. Genel Sekreter ataması ile birlikte yine Kırklareli Ticaret Borsası Babaeski Şubesinde görevli Saim KULAOĞLU muamelat memurluğuna, Sebahattin ŞİMŞEK mustahdem ve kantar memurluğu kadrosuna atanmışlardır. 
     Kuruluş işlemleri, organ seçimleri ve memur atamaları tamamlandıktan sonra, 1 Aralık 1995 tarihinden itibaren Babaeski Ticaret Borsası 1995 yılı bir aylık 500.000.000.-Lira'lık denk bütçe yapmış Hacı Hasan Mahallesi Eğri Sokak No:27 adresinde İsmail ÇALIŞKAN'a ait yaklaşık 40 metrekare'lik bir dükkanda tescil işlemlerine, Belediye mezbahasının karşısında 40 tonluk kantar ile tartı işlemleri ile faaliyetlerine başlamıştır. 
    Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 13.11.1995 günü ve 95/322 sayılı onayı ile uygun görülen Borsamız Kotasyon Litesi
 
Mad.Gb.Nevi  En az Mik.
 
1-HUBUBAT      
Arpa 100 Kg
Buğday 100 Kg
Çavdar 100 Kg
Mısır 100 Kg
Pirinç 100 Kg
Yulaf 100 Kg
Çeltik 100 Kg
Darı 100 Kg
 
2-HUBUBAT MAMULLERİ      
Buğday Kepeği (ince-kalın) 100 Kg.            
Buğday Unu 150 Kg.
Razmol 150 Kg
 
3-BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ
Kuru Fasulye 100 Kg.
Mercimek 100 Kg.
Nohut 100 Kg.
 
4-YAĞLI TOHUMLAR      
Ayçiçeği(yeni yerli)    100 Kg.
 
5-KÜSPE VE PİRİNALAR
Ayçiçek Küspesi 100 Kg.
Mısır Küspesi 100 Kg.
 
6-NEBATİ YAĞLAR         
Ayçiçek Yağı 100 Kg.
 
7-HAYVANİ YAĞLAR
     A-SÜT YAĞLARI
Krema 25 Kg.
 
8-ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ 
      A-HAYVANSAL GIDA MADDELERİ       
a-Büyükbaş 30 Kg.
b-Küçükbaş 16 Kg.
Peynir (beyaz17 Kg.)
 
9-KURU VE YAŞ MEYVALAR KURU MEYVALAR      
Kabak Çekirdeği 25 Kg.
 
10-TEKSTİL HAMMADDELERİ 
Yapağı 25 Kg.
 
11-KASAPLIK CANLI HAYVANLAR  
Büyükbaş canlı hayvan 1 adet
Küçükbaş canlı hayvan 3 adet
 
12-HAM DERİLER
        A-Büyükbaş         
Sığır derisi    (yaş ve kuru) 50 Kg.
Manda derisi  (yaş ve kuru) 50 Kg.
Malak derisi   (yaş ve kuru) 50 Kg.
Dana derisi    (yaş ve kuru) 50 Kg.
B-Küçükbaş
Koyun derisi (yaş ve kuru) 5 adet
Kuzu derisi  (yaş ve kuru) 5 adet
Keçi derisi   (yaş ve kuru) 5 adet
Oğlak dersi   (yaş ve kuru) 5 adet  
 
 
 

Borsamız
64x64

Meclis Kurulu

Devamı...
64x64

Yönetim Kurulu

Devamı...
64x64

Üyelerimiz

Devamı...
64x64

Vizyon-Mizyon

Devamı...
64x64

Babaeski nin Tarihçesi

Devamı...
64x64

Tarihçe

Devamı...
64x64

Personel

Devamı...
64x64

Kadın Girişimciler

Devamı...
64x64

Genç Girişimciler

Devamı...

Başkanımız

baskan
Fahrettin ÖZÜN
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin ÖZÜN

Günlük Fiyatlar

 • AYÇİÇEK
  En Düşük: 1
  En Yüksek: 5000
  Ortalama: 50
  Miktar: 10000
  İşlem Adedi:
  Son Güncelleme
  19 Ocak 2016, 21:21
 • BUĞDAY
  En Düşük: 1
  En Yüksek: 2,000
  Ortalama: 150
  Miktar: 5
  İşlem Adedi:
  Son Güncelleme
  19 Ocak 2016, 21:20

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • TOPRAK TAHLİL LABORATUVARI
 • BASINDA BİZ

Videolar

 • Hannaver Faira Turkey 2016 Yılı Fuar Takvimi
  Hannaver Faira Turkey 2016 Yılı Fuar Takvimi
 • Kobi Bilgi Sistemi
  Kobi Bilgi Sistemi
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Abigem Trakya
  Abigem Trakya
 • Rekabet Kurumu
  Rekabet Kurumu
 • TOBB Türkiye Fuar Rehberi
  TOBB Türkiye Fuar Rehberi
 • Toprak Mahsülleri Ofisi
  Toprak Mahsülleri Ofisi
 • Tobb Tv
  Tobb Tv
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 • Ekmek İsrafınına Son
  Ekmek İsrafınına Son
 • TOBB Sermaye ve Emtia Piyasa Verileri
  TOBB Sermaye ve Emtia Piyasa Verileri